הודעה על אישור הסדר פשרה בת"צ (מחוזי חיפה) 28421-04-18 משה נ' מחלבת גלילי בע"מ

הודעה על אישור הסדר פשרה בת"צ (מחוזי חיפה) 28421-04-18 משה נ' מחלבת גלילי בע"מ (לשעבר בי או די רגבים-חקלאות מתקדמת וביוטכנולוגיה בע"מ; להלן: "המשיבה")

בית-משפט מחוזי (כב' השופט רניאל) אישר ב-5.6.19 הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה כייצוגית נגד המשיבה החל על הקבוצה: כל מי שרכש/צרך מוצרי יוגורט שייצרה המשיבה החל ממועד תחילת ייצורם ועד מתן פסה"ד המאשר את הפשרה. בקשת האישור בגין סימון שיעור הפרי במוצרים ועילותיה הפרת חובה חקוקה- ת"י 1145, ת"י 285, חוק התקנים, צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון); הטעיה צרכנית; חוסר תום לב; מצג שווא רשלני; עשיית עושר ולא במשפט. שאלותיה המשותפות: האם סימון המוצרים מנוגד להוראות תקן 1145/תקן 285?, האם סימון המוצרים מטעה? האם באופן סימון המוצרים ביצעה המשיבה עוולה נזיקית, התעשרה שלא כדין והפרה את חובת תום הלב? האם נגרם נזק לחברי הקבוצה ומה גובהו? הסעדים שנתבעו (נזק ממוני ובלתי ממוני): 4,550,000 ₪.

עיקרי הסדר הפשרה: המשיבה התאימה שמה לשם המסחרי המסומן ע"ג המוצרים (מחלבת גלילי בע"מ); שונה מתכון המוצרים כך שכוללים כ-6.3% פרי; שיעור הפרי יסומן ע"ג מוצרים שייוצרו החל מבעוד חודשיים מאישור הסדר הפשרה ע"י בימ"ש; יינתנו הטבות לצרכני המוצרים בהיקף כולל של 21,000 ₪ בתקופה עד 6 חודשים מאישור הסדר הפשרה –בהנחות במחירי המוצרים/בהסדרי הנחה של רכישת מוצר נוסף לפי שיקול דעתה של המשיבה; המשיבה תתרום מוצרי מזון מתוצרתה בשווי כולל של 9000 ₪, שתועבר תוך 6 חודשים מאישור ההסדר בבימ"ש באמצעות האגודה הישראלית לכפרי ילדים אס.או.אס; גמול לתובע מייצג- 2000 ₪, שכ"ט לב"כ התובע המייצג- 12,000 ₪ + מע"מ. קיום התחייבויות המשיבה יהווה סעד מלא וסופי ומעשה בית-דין ביחס לכל הטענות והתביעות של המבקש וחברי הקבוצה עפ"י בקשת האישור.

הפער בין סעד בפשרה לבין סעד שהקבוצה עשויה הייתה לקבל אם בימ"ש היה מכריע לטובתה- 2,963,000 ₪. הפשרה אושרה בשלב שלפני דיון בבקשת האישור, לא הוגשו התנגדויות ולא מונה בודק. סיכויים וסיכונים: נטען לנזק למרות שהצרכנים צרכו את המוצר, ולכן הנזק לכל היותר עקב צריכת מוצר עם שיעור פרי של 5% במקום 6%, גם אם יש צרכנים שהפער בשיעור הפרי האמור חשוב להם, מדובר בנזק ממוני קטן בהרבה מהנטען בבקשה, עלויות איתור צרכנים ניזוקים גבוהות לעומת שיעור הנזק הצפוי להיפסק, יש תועלת בתשלום כלשהו ע"י המשיבה.

BOD Regavim  © 2012, all rights reserved​

הגבינות שלנו פותחו לאחר לימוד מעמיק בצרפת  ובאיטליה ובהתאמה לחך הישראלית

כנסו לדף הפייסבוק שלנו 

אנו מגדלים עיזים כבר למעלה מעשור העיזים שלנו רועות בחורש האלונים שמורדות נחל כזיב 

הגבינות

העיזים

לדף הפייסבוק

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now